Ο αγώνας του Γαλατά μεταφέρεται στις 24 & 25 Φεβρουαρίου 2018.