Στοιχεία διαδρομής:

Μήκος διαδρομής: 1.500m

Περισσότερα...

 

 

 

 

 

 

 

 

Υψομετρικά: 29m

Περισσότερα...