Στο πίσω μέρος του χάρτη θα βρίσκονται 3 γρίφοι.

Οι συμμετέχοντες στο Κυνήγι Θησαυρού θα πρέπει να περάσουν από όλα τα προκαθορισμένα σημεία και να συλλέξουν τα στοιχεία που θα βρίσκονται κρυμμένα εκεί και να λύσουν τους γρίφους. Η λύση κάθε γρίφου θα οδηγεί σε ένα ακόμα στοιχείο. Η πρώτη ομάδα που θα τερματίσσει έχοντας συγκεντρώσει και τα 3 τελευταία στοιχεία που θα προκύψουν από τις απαντήσεις των γρίφων, θα είναι η νικήτρια!

 

 

 

 

 

 

Scroll to top